In de buurt

 

Waterplas

de druppels vormen een droombeeld.

Waterdruppels

Dromerige waterdruppels in het bos.

Geb(l)oeid.

Langs de berm, bij Heerenveen.

De Deelen

In de Deelen.

Koolzaadveld

Het koolzaadveld aan de Pastorieweg

Spiegeling

Riet spiegelt aan de waterkant.